Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Zadejte svou polohu pro nejrychlejší a nejpřesnější služby

Spojené státy americké a Kanada icon
Spojené státy americké a Kanada

 

 

Tříletá záruka společnosti Hunter

1. ledna 2021

 

 

 

Základy

Společnost Hunter Engineering Company poskytuje záruku a výměnu náhradních dílů zařízení po dobu tří let a záruku na zpracování po dobu šesti měsíců.

Podrobnosti

Výjimky z této záruky jsou uvedeny níže.

  • Na práce v terénu se tato záruka vztahuje po dobu šesti (6) měsíců.
  • Jednotky ADASLinkTM mají jednoletou (1) záruku a záruka pak bude v platnosti tak dlouho, dokud je udržováno příslušné předplatné.
  • Na jednotky DAS 3000, včetně elektronických obvodových desek, se vztahuje jednoletá (1) záruka.
  • Na tiskárny se vztahuje jednoletá (1) záruka.
  • Na běžné spotřební materiály a díly podléhající opotřebení se záruka nevztahuje. Výjimku tvoří baterie, na které se vztahuje záruka po dobu šesti (6) měsíců.
  • Produkt, který byl předmětem zneužití, nesprávného použití, změn, nehod, vystavení povětrnostním vlivům, neoprávněné manipulace, nepřiměřeného použití nebo který nebyl přiměřeně či nezbytně udržován.
  • Náhradní díly zakoupené v servisním středisku Hunter a na které se již neuplatňuje záruka na stroj, mají záruku po dobu šesti (6) měsíců.

Jak mohu uplatnit nárok?

V případě reklamace je třeba kontaktovat místního autorizovaného servisního zástupce společnosti Hunter. Pokud chcete uplatnit záruční reklamaci, musí být výrobek vrácen společnosti Hunter Engineering Company ke kontrole a posouzení. Cenu dopravy musí uhradit odesílatel. Pokud se po naší kontrole ukáže, že výrobek je vadný a byly splněny podmínky týkající se záruční lhůty, výrobek bez dalších nákladů opravíme nebo vyměníme.

Toto je jediná záruka společnosti Hunter Engineering Company, jež ve vztahu k novému vybavení platí. Jakékoli jiné záruky v rozsahu povoleném zákonem společnost Hunter Engineering Company odmítá. Tato výslovná záruka a jakékoli předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel pozbývají platnosti se skončením záruční doby. Společnost Hunter Engineering Company nenese odpovědnost za žádné vedlejší ani následné škody, kromě jiného včetně ztráty obchodních příležitostí.

Je možné převést záruku?

Žádnou osobu nezmocňujeme k tomu, aby za nás v souvislosti s našimi produkty přijímala jakékoli jiné závazky. Všechny zbývající záruky mohou být převáděny na následné kupující na základě přeposlání jejich jména, adresy, telefonního čísla a sériového čísla na adresu:

Hunter Engineering Company

Customer Service Department

11250 Hunter Drive

Bridgeton, MO 63044

(800) 448-6848

 

 

Váš místní servisní zástupce společnosti Hunter vám může pomoci s možnými problémy souvisejícími se zařízením.

 

Tento kontaktní formulář je určen pro dotazy týkající se zařízení a servisu společnosti Hunter. Veškeré jiné použití je zakázáno a bude vyřazeno. Viz Plné znění podmínek použití

 

 

 

Aby vám tato webová stránka byla co nejužitečnější, používá soubory cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies.
Informace o souborech cookies a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a našich podmínkách použití.