Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Podaj swoją lokalizację, aby zapewnić najszybszą i najdokładniejszą obsługę

Stany Zjednoczone i Kanada icon
Stany Zjednoczone i Kanada

Zaangażowanie firmy Hunter na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska stanowią podstawę naszej kultury. Hunter Green Team to nasz program zrównoważonego rozwoju prowadzony przez pracowników. Członkowie zespołu ze wszystkich zakładów i działów są zapraszani do uczestnictwa i przedstawiania pomysłów na prowadzenie przez firmę Hunter bardziej zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój firmy Hunter

sustain-icon-energy.jpg

Energooszczędność 

 • Regularne audyty energetyczne wymuszają ciągłe inwestycje w ekologiczne technologie.
 • Serwery wirtualne i hosting w chmurze pozwalają oszczędzić ponad 2,5 miliona kWh rocznie.
 • Inwestycje w wykrywanie nieszczelności i sprężarki o zmiennej wydajności przyniosły zmniejszenie zużycia energii o 35%.
 • Program stałej rozbudowy oświetlenia LED oraz systemy inteligentnego sterowania to źródło redukcji zużycia energii przez oświetlenie o ponad 60%.
 • Pierwszy w stanie Missisipi wysoko wydajny odśrodkowy agregat chłodniczy z lewitacją magnetyczną zapewnia zmniejszenie zużycia energii przez klimatyzację o 25%.

sustain-icon-water.jpg

Ograniczenie zużycia wody

 • Dzięki toaletom i umywalkom o bardzo niskim przepływie udało się zmniejszyć zużycie wody o ponad 70%.
 • Inteligentne sterowanie nawodnieniem oraz bardziej zrównoważona aranżacja zieleni zmniejszają zapotrzebowanie na wodę.
 • Proces mycia płytek drukowanych pod wysokim ciśnieniem/przy niskim przepływie powoduje spadek zużycia wody o 57%.

sustain-icon-waste.jpg

Redukcja odpadów

 • Dozowniki oczyszczonej wody pitnej ograniczają zużycie wody butelkowanej.
 • Inicjatywa stałej redukcji zużycia papieru przyniosła w ciągu ostatnich trzech lat zmniejszenie liczby wydruków o ponad 50% – m.in. dzięki aplikacjom mobilnym, instrukcjom online, płatnościom elektronicznym.
 • Projekt konsolidacji kartonów pozwolił zmniejszyć ilość materiałów opakowaniowych wykorzystywanych przy wysyłce o 43%.
 • Zakrojone na szeroką skalę programy recyklingu spowodowały radykalne zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska – ograniczenie ilości odpadów z biur o 43% dzięki recyklingowi jednostrumieniowemu.
 • Ponowne wykorzystanie i recykling napływających materiałów opakowaniowych, programy recyklingu złomu metalowego oraz specjalne programy utylizacji złomu elektronicznego.

 

 

Inicjatywy dotyczące obiektów

sustain-water-composite.jpg

Mniejsze zużycie wody

Firma Hunter nieustannie inwestuje w modernizację obiektów, aby zmniejszyć zużycie wody w toku całej swojej działalności.

 • Montaż toalet i pisuarów o bardzo niskim zużyciu wody.
 • Zawory wolnoprzepływowe z automatycznym zamykaniem.
 • Dozowniki wody filtrowanej.

sustain-cleaning.jpg

Wybór ekologicznych środków czyszczących

We wszystkich swoich zakładach firma Hunter stosuje przetestowane pod kątem wpływu na środowisko i certyfikowane środki czyszczące. Pojemniki wielokrotnego napełniania zmniejszają ilość plastikowych odpadów.

sustain-facility-lighting.jpg

Modernizacja z wymianą oświetlenia na energooszczędne

W ciągu ostatnich dwóch lat firma Hunter wymieniła tysiące nieefektywnych lamp fluorescencyjnych i metalohalogenkowych na niezwykle wydajne lampy LED.

 • Inteligentna kontrola obecności oraz wykorzystanie światła dziennego
 • Zużycie energii przez oświetlenie w naszych zmodernizowanych obiektach zmniejszyło się o 40–70%.

sustain-facility-technology.jpg

Inicjatywy dotyczące technologii

 • Wyeliminowaliśmy ponad 350 komputerów osobistych na rzecz pojedynczego wirtualnego hosta oraz ponad 250 serwerów na rzecz 8 wirtualnych hostów, co przyniesie szacowane oszczędności energii na poziomie 2,5 miliona kWh rocznie – równowartość zużycia energii przez 230 mieszkań.
 • Wyeliminowaliśmy 80 drukarek stacjonarnych korzystających z jednorazowych kartridży.
 • Wszystkie działy korzystają z oprogramowania Microsoft® OneDrive, co przekłada się na ograniczenie zapotrzebowania na druk.

 

 

Inicjatywa dotycząca sporządzania dokumentacji

sustain-printing-press.jpg

Zrównoważony druk wewnętrzny

Firma Hunter uzupełnia druk zlecany na zewnątrz drukiem we własnym zakresie.  100% wykorzystywanego wewnętrznie papieru dostarcza firma Midland Paper – krajowy dostawca papieru ze zrównoważonych źródeł.

sus-midland-paper.jpg

sustain-printing-partnership.jpg

Ekologiczne partnerstwa

Oprócz ograniczenia ilości zbędnych wydruków firma Hunter stawia na zrównoważone praktyki i materiały wykorzystywane do drukowania niezbędnych treści. Starannie dobieramy zewnętrznych dostawców usług druku, którzy podzielają nasze zaangażowanie, a na potrzeby drukowania wewnętrznego korzystamy z ekologicznych produktów, takich jak papier i tonery z recyklingu.

Firma Advertisers Printing Company (St. Louis) jest jedną z 50 amerykańskich firm drukarskich, które uzyskały certyfikat SGP (Sustainability Green Partner), uznawany za branżowy standard w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywa dotycząca redukcji zużycia papieru

W 2017 r. wdrożono projekt redukcji zużycia papieru w ramach wysyłki wybranych towarów, co przyniosło roczne oszczędności na poziomie 1,3 miliona arkuszy papieru.

W 2019 r. projekt redukcji zużycia papieru zaowocował zmniejszeniem o 50% nakładu pracy związanej z ręcznym drukowaniem oraz osiągnięciem oszczędności 3,6 miliona arkuszy papieru.

Łączny wynik to około 4,8 ha ocalonych drzew od 2017 roku*!

* Jedno drzewo (ścięte wyłącznie na potrzeby produkcji celulozy) pozwala na wyprodukowanie 8300 arkuszy papieru.

 

 

Inicjatywy dotyczące produkcji

sustain-packaging-animation.gif

Projekt konsolidacji kartonów

W ramach inicjatywy związanej z konsolidacją materiałów opakowaniowych i transportowych w firmie Hunter wykorzystywane są opakowania z recyklingu, worki transportowe wielokrotnego użytku oraz tworzywa sztuczne z odzysku.

 • O 43% mniej materiałów opakowaniowych
 • Setki kilogramów oszczędności na kosztach transportu rocznie

sustain-no-idling-composite.jpg

Zakaz pozostawiania pojazdów na biegu jałowym

Firma Hunter wprowadziła zakaz pozostawiania pojazdów na biegu jałowym podczas rozładunku w dokach przeładunkowych.

Jedna godzina pracy silnika na biegu jałowym...

 • To strata prawie 4 litrów paliwa;
 • Powoduje uwolnienie 9 kg węgla do powietrza.

sustain-assessment.jpg

Ocena zakładu

Firma Hunter nawiązała współpracę z ośrodkiem IAC stanu Missouri w celu przeprowadzenia audytu środowiskowego i przedstawienia zaleceń dotyczących ulepszeń. Wcielono już w życie wiele z wypracowanych wspólnie zaleceń, np. zakaz pozostawiania pojazdów na biegu jałowym w dokach przeładunkowych.

 

 

Inicjatywy dotyczące transportu

Współpraca z członkami programu SmartWay™

Partnerzy transportowi firmy Hunter są członkami realizowanego przez agencję US EPA programu SmartWay™, w ramach którego przedsiębiorstwa zobowiązują się dobrowolnie do osiągnięcia określonych celów w zakresie ochrony środowiska i oszczędności energii oraz do przekazania agencji uzyskanych wyników.

Wybór partnerów ekologicznego łańcucha dostaw

Partnerzy transportowi wybierani są spośród firm, które wykazują się wynikami w obszarze ochrony środowiska, zrównoważonymi innowacjami, ciągłym doskonaleniem i uznaniem w branży.

Partnerzy transportowi firmy Hunter dobrowolnie zobowiązują się do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.  Osiągają oni wymierną poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska, innowacji w sferze zrównoważonego rozwoju oraz ciągłego doskonalenia, ponieważ włączają tenże zrównoważony rozwój do swojej działalności.

 • XPO Logistics

  Logo firmy XPO

  Firma XPO wykorzystuje systemy zapewniające odpowiedzialne zarządzanie wszystkimi działaniami, produktami i odpadami związanymi z logistyką kontraktową. Rygorystyczna polityka ochrony środowiska jest widoczna w takich obszarach, jak:

  • Recykling i redukcja odpadów – zakłady przetwarzają papier, tekturę, plastik i odpady elektroniczne oraz wykorzystują elektroniczne repozytorium dokumentów w celu zmniejszenia zużycia papieru. Ponadto każdego roku zakłady przetwarzają w ramach recyklingu miliony podzespołów elektronicznych i akumulatorów.
  • Redukcja emisji spalin z wózków widłowych – regularne monitorowanie emisji spalin z wózków widłowych, a w razie potrzeby podejmowanie natychmiastowych działań. Ten program konserwacji zapobiegawczej przynosi poprawę osiągów pojazdów przy utrzymaniu wysokich standardów jakości powietrza.
  • Praktyki centrum dystrybucji – zapewnienie optymalnego rozmiaru kartonu dla każdego produktu (o ile to możliwe, zakup materiałów opakowaniowych pochodzących z recyklingu).

  Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie: www.xpo.com.

 • Averitt

  Plakietka z logo Averitt

  Aktualny wynik firmy Averitt w rankingu SmartWay™ to 1,25 – „doskonały”.

  Zgodnie ze skalą ocen agencji EPA „wynik 1,25 oznacza nadzwyczajne osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. Partnerzy, którzy osiągnęli ten wynik, już teraz stosują większość dostępnych na rynku strategii oszczędzania paliwa oraz aktywnie oceniają pojawiające się technologie”.

  Od momentu dołączenia do programu SmartWay™ w 2004 r. firmie Averitt udało się:

  • Obniżyć emisje dwutlenku węgla (CO2) o około 27,05%;
  • Zredukować emisje tlenków azotu (NOX) o 50,37%;
  • Obniżyć emisje cząstek stałych o 52,37%.

  Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie: www.averittexpress.com.

 • Old Dominion

  Logo firmy Old Dominion

  Zaangażowanie firmy Old Dominion na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmuje:

  • Wykorzystanie nowych technologii.
  • Szkolenie pracowników i kierowców w zakresie wykorzystywania nowych technologii.
  • Priorytetowe potraktowanie potrzeby prowadzenia zrównoważonego rozwoju.

  Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie: www.odfl.com.

Dowiedz się więcej

Zaprojektowane i zbudowane w USA

Firma rodzinna, ukierunkowana na cel

Montaż każdego systemu pomiaru i regulacji geometrii kół oraz konsoli, montażownicy do kół, wyważarki do kół, tokarki hamulcowej oraz innych komponentów przebiega zgodnie ze specjalistycznymi procedurami.

Innowacyjny zespół

Wyróżnienia i nagrody

Setki opatentowanych i unikalnych funkcji mają swój początek w zespole badawczo-rozwojowym skupiającym inżynierów mechaników i elektryków oraz programistów.

Historia firmy Hunter

Od 1946 roku

Założona przez wprowadzonego do motoryzacyjnej Hall of Fame Lee Huntera firma Hunter Engineering zbudowała swoją reputację na innowacyjności.

W celu zapewnienia jak najlepszego wrażenie z użytkowania, ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać informacje na temat plików cookie i sposobu ich używania, zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami użytkowania.