Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Podaj swoją lokalizację, aby zapewnić najszybszą i najdokładniejszą obsługę

Stany Zjednoczone i Kanada icon
Stany Zjednoczone i Kanada

 

 

 

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Kiedy używamy określenia „dane osobowe”, rozumiemy przez nie wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można określić pośrednio lub bezpośrednio w szczególności przez odwołanie się do cechy identyfikującej jak np. imię i nazwisko, adres, identyfikatora online lub do czynników właściwych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej danej osoby fizycznej.

 • Gromadzenie danych osobowych

  Jakie dane osobowe klientów są gromadzone w witrynie Hunter.com?

  Informacje, które pozyskujemy od klientów, pomagają nam personalizować i stale poprawiać jakość sprzętu firmy Hunter. Oto rodzaje danych osobowych, które zbieramy.

  • Dane osobowe przekazywane przez użytkownika:  Zapisujemy niektóre informacje, które użytkownik podaje w witrynie internetowej Hunter.com, udostępnia produktom firmy Hunter połączonym z Internetem, kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście, na targach branżowych, wydarzeniach lub w inny sposób. Przykłady przetwarzanych przez nas informacji podawanych przez użytkownika obejmują zapytanie, imię i nazwisko, tytuł, adres i numer telefonu, adres e-mail, informacje o zakupie, numer faksu, informacje biznesowe, preferencje związane z aktywnością w Internecie, odpowiedzi na ankiety oraz nazwę firmy, w której użytkownik pracuje. Użytkownik może odmówić podawania niektórych informacji. Informacji podanych przez użytkownika używamy do takich celów, jak odpowiadanie na jego prośby, ulepszanie witryny internetowej, ulepszanie naszego sprzętu i komunikacja z użytkownikiem.
  • Dane osobowe, które udostępnia przeglądarka użytkownika: Przeglądarka internetowa użytkownika dostarcza informacje, które gromadzimy i analizujemy, w tym adres IP używany do połączenia komputera z Internetem.
  • Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł: Otrzymujemy również informacje o użytkownikach z innych obsługiwanych przez nas witryn internetowych lub innych świadczonych przez nas usług. W takim przypadku poinformujemy użytkownika o gromadzeniu tych danych, w razie zamiaru udostępnienia tych danych wewnętrznie i/lub połączenia ich z danymi zgromadzonymi na tej stronie. Otrzymujemy również informacje od stron trzecich, w tym partnerów witryny internetowej, partnerów biznesowych, podwykonawców w zakresie usług technicznych i dostawczych, sieci reklamowych, dostawców usług analitycznych, dostawców informacji o wyszukiwaniach, generatorów kandydatów na klientów, agregatorów danych, platformy mediów społecznościowych i agencji kredytowych. Korzystamy z analityki stron trzecich w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z tej witryny. Takie analizy stron trzecich obejmują informacje o częstotliwości wizyt użytkowników na tej witrynie, o tym, które strony odwiedzają, a także o stronach odwiedzanych przed wejściem na tę stronę. Informacje, które otrzymujemy z analiz wykonywanych przez strony trzecie, wykorzystujemy wyłącznie do ulepszania tej witryny.
 • Gromadzenie danych innych niż osobowe

  Gromadzenie i przetwarzanie danych innych niż osobowe

  Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej automatycznie gromadzimy następujące dane inne niż osobowe: Adresy IP, witryna internetowa, z której użytkownik odwiedza naszą witrynę (witryna polecająca) przeglądane strony, pobrane pliki (pobrania), odtwarzane filmy/ścieżki dźwiękowe, klikane poszczególne linki, słowa kluczowe lub wyszukiwane frazy (wyszukiwanie w witrynie), informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki i wersja, system operacyjny i platforma, pełne adresy URL (Uniform Resource Locator) do naszej witryny, tranzytowe i z naszej witryny, łącznie z datą i godziną itp. Jeśli wizyta jest wynikiem kliknięcia reklamy online, np. baneru, reklamy wideo, reklamy w wyszukiwarce itd., możemy zapisać informację o tym, który baner, hasło itp., zainicjował wizytę w witrynie internetowej firmy Hunter. Witryna internetowa firmy Hunter nie wspiera nagłówków „do not track” (nie śledzić) wysyłanych przez przeglądarki.

 • Prywatność dzieci

  Ta strona internetowa nie jest skierowana do dzieci poniżej 13 roku życia, a firma Hunter Engineering nie gromadzi ani nie wykorzystuje świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

 • Użycie danych osobowych

  W jaki sposób używamy danych osobowych?

  Danych osobowych dotyczących użytkownika znajdujących się w naszym posiadaniu używamy w następujący sposób:

  • Zapewnienie wsparcia: zapewnienie wsparcia klientom i udzielanie odpowiedzi na ich prośby, pytania i komentarze; powiadamianie o zmianach w naszych usługach; a także pomiar skuteczności naszych działań w zakresie rozwiązywania problemów;
  • Monitorowanie i rejestrowanie: obsługa wszelkich kontaktów z nami. Należy pamiętać, że naszą ogólną praktyką jest sporadyczne monitorowanie i rejestrowanie takich interakcji w celach szkoleniowych pracowników lub w celu zapewnienia jakości, a także przechowywanie dowodów dotyczących konkretnej transakcji lub interakcji.
  • Aplikacje mobilne: w celu udostępniania aplikacji mobilnych, wdrażania platform mediów społecznościowych na naszych stronach internetowych, rejestracji na tych platformach. Należy zapoznać się z powiązanymi politykami prywatności obowiązującymi na tych zewnętrznych platformach mediów społecznościowych.
  • Ochrona naszych praw i własności: w celu ochrony naszych praw lub własności lub praw naszych partnerów biznesowych, dostawców, klientów lub innych osób, gdy mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie prawa lub własność zostały lub mogą zostać naruszone; w celu odzyskania długów; w celu zapobiegania, wykrywania, identyfikowania, badania, reagowania i ochrony w odniesieniu do potencjalnych lub rzeczywistych roszczeń, zobowiązań oraz zabronionych zachowań lub działań.
  • Ankiety: w celu gromadzenia informacji dotyczących relacji między nami i użytkownikiem.
  • Kontakt z użytkownikami: w celu kontaktowania się lub powiadamiania osób fizycznych w przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem danych oraz w przypadkach, w których jest to dozwolone przez prawo.
 • Dane o użytkowaniu

  W jaki sposób korzystamy z danych o użytkowaniu?

  Gromadzimy dane dotyczące użytkowania przez odwiedzających witrynę internetową firmy Hunter i korzystamy z nich w następujący sposób:

  • Wrażenia podczas korzystania z witryny internetowej: do technicznego administrowania witryną; do prowadzenia operacji wewnętrznych; do zarządzania klientami; do prowadzenia ankiet dotyczących produktów; do rozwiązywania problemów; do analizy danych, analityki danych, testowania, badań i rozwoju oraz w celu zapewnienia, że treści naszej witryny są prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla użytkowników i ich komputerów; oraz na potrzeby naszych wysiłków na rzecz ochrony naszej witryny;
  • Zastosowania biznesowe: do tworzenia i zarządzania kontami; do analizowania i rozwijania nowych produktów, usług i witryn internetowych oraz do dostosowywania lub modyfikowania istniejących stron internetowych i treści wiadomości w celu zwiększenia zaangażowania klientów i generowania potencjalnych klientów.
 • Podstawa zbierania danych

  Jaka jest podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych?

  Jak opisano w niniejszym dokumencie, jako firma Hunter Engineering Company mamy uzasadniony interes w zbieraniu i wykorzystywaniu danych osobowych i danych dotyczących użytkowania pozyskanych od użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową. Fakt dobrowolnego przekazania danych przez użytkowników podczas rejestracji w celu korzystania z funkcji strony internetowej, podczas późniejszego korzystania ze strony internetowej oraz podczas wypełniania formularzy online w ramach prośby o informacje itp. stanowi akceptację i zgodę na praktyki zbierania danych opisane w niniejszych zasadach.

 • Wykorzystanie danych i strony trzecie

  Czy Twoje dane są przekazywane osobom trzecim?

  Firma Hunter Engineering to globalna organizacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, posiadająca oddziały, spółki zależne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne w różnych krajach. W związku z tym będziemy przesyłać Twoje dane osobowe z firmy Hunter Engineering Company do powiązanych podmiotów, naszych dostawców usług i innych stron trzecich, które mogą znajdować się poza granicami Twojego kraju. Mimo że przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w innych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju, odpowiednie zabezpieczenia (takie jak zobowiązania kontraktowe) gwarantują, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem.

  Firma Hunter nie sprzedaje danych osobowych odbiorcom zewnętrznym. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą Polityką prywatności ujawnimy Twoje dane osobowe następującym rodzajom stron trzecich:

  • profesjonalnym dostawcom usług (w tym tłumaczom, radcom prawnym i księgowym) obsługującym firmę Hunter w jej działalności;
  • stronom w sporach sądowych, które mają prawo do otrzymania takich informacji oraz ich radcom i biegłym;
  • organom ścigania i innym organom rządowym
  • dostawcom treści i technologii, firmom i agencjom marketingowym – pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, z której możesz zrezygnować w sposób opisany poniżej; oraz
  • innym podmiotom zewnętrznym, wobec których firma Hunter może mieć zobowiązania w nieprzewidzianych sytuacjach (pod warunkiem uzyskania zgody), i z czego można zrezygnować w sposób opisany poniżej.
 • Czy ujawniamy dane?

  Dane osobowe użytkownika ujawniamy w następujących celach:

  1. do obsługi umowy prawnej pomiędzy nami a stronami trzecimi;
  2. do marketingu produktów i usług oferowanych przez Hunter;
  3. do zarządzania naszą działalnością;
  4. do ulepszania i optymalizacji naszej witryny i usług;
  5. w celu umożliwienia stronom trzecim oferowania produktów lub usług potencjalnie zainteresowanym użytkownikom (pod warunkiem uzyskania zgody), z których użytkownik może zrezygnować w sposób opisany poniżej; oraz
  6. zgodnie z wymogami prawa w przypadkach, gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, jak również praw naszych klientów lub innych osób, lub w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądu lub żądanie organu ścigania.

  Jeśli firma Hunter zdecyduje, ze względów strategicznych lub z innych powodów biznesowych, o sprzedaży, zakupie, fuzji czy innej reorganizacji naszej działalności, a taka transakcja będzie wymagać ujawnienia danych osobowych potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom lub otrzymania takich danych od sprzedawców, w takich transakcjach zostanie zastosowana odpowiednia ochrona danych.

  Korzystamy ze zbiorczych danych, które nie pozwalają na identyfikację, w celu lepszego projektowania i ulepszania naszej witryny internetowej i usług oraz gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania produktami i ich rozwijania. Te zbiorcze informacje są udostępniane naszym podmiotom stowarzyszonym i niezależnym franczyzobiorcom.

 • Przechowywanie danych osobowych

  Jak długo przechowywane są dane osobowe?

  Dane gromadzone za pośrednictwem witryny internetowej firmy Hunter Engineering Company są niszczone, usuwane z naszych systemów lub anonimizowane po upływie 12 miesięcy od przesłania lub odświeżenia przez użytkownika. W ogólności firma Hunter dołoży wszelkich starań, aby nie przechowywać danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika przez okres dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia dozwolonych celów, co może obejmować czas krótszy niż 12 miesięcy.

 • Czy witryna Hunter.com używa plików cookie?

  Tak. Wpisanie kodu pocztowego (lub kraju w przypadku użytkownika międzynarodowego) w formularzu, wyszukaniu przedstawiciela lub zapytaniu o informacje, powoduje zapisanie w pliku cookie ogólnych informacji o lokalizacji wyłącznie w celu prawidłowego wyświetlenia lokalnych przedstawicieli firmy Hunter w Twoim regionie podczas wszystkich kolejnych wizyt na stronie Hunter.com. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie witryny lub korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Możesz jednak uniemożliwić zapisywanie plików cookie na komputerze lub urządzeniu, wyłączając w przeglądarce zezwalanie na pliki cookie. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi przeglądarki. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć z komputera lub urządzenia. Jeśli zdecydujesz się na ustawienie przeglądarki tak, aby pliki cookie nie były akceptowane, możesz nadal odwiedzać naszą witrynę internetową, aplikacje i usługi online, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcje naszych usług internetowych, aplikacji i usług online oraz ograniczać dostępność usług świadczonych przez naszą witrynę, aplikacje i usługi online.

  W witrynie Hunter.com wykorzystuje się obecnie następujące pliki cookie:

  Nazwa: LocationCookie
  Kategoria: Niezbędne pliki cookie firmy Hunter.
  Typ: Tymczasowy. Ten plik cookie wygaśnie po 30 dniach.
  Ten plik cookie służy do przechowywania lokalizacji użytkownika w celu udostępnienia dostosowanych wyników i lokalnego przedstawiciela. Data ważności: 30 dni.

  Nazwa: entchatserver.comm100.com
  Kategoria: Plik cookie stron trzecich
  Typ: Stały. Ten plik cookie jest przechowywany do czasu zmiany ustawień użytkownika dotyczących korzystania z plików cookie.
  Ten plik cookie służy do śledzenia użytkownika w celu udostępniania funkcji czatu online.

  Nazwa:  Google Analytics
  Kategoria: Plik cookie stron trzecich
  Typ: Stały. Ten plik cookie jest przechowywany do czasu zmiany ustawień użytkownika dotyczących korzystania z plików cookie.
  Ten plik cookie służy do śledzenia ruchów i działań użytkownika.

  Name: Piwik Pro
  Kategoria: Plik cookie stron trzecich
  Typ: Stały. Ten plik cookie jest przechowywany do czasu zmiany ustawień użytkownika dotyczących korzystania z plików cookie.
  Ten plik cookie służy do śledzenia ruchów i działań użytkownika.

  Name: Reklamy Google
  Category: Third-Party Cookie
  Type: Permanent. This cookie will be stored until you change your settings with regard to the use of cookies.
  This cookie is used to track the user's movements and actions.

  Name: Reklamy Facebook
  Kategoria: Plik cookie stron trzecich
  Typ: Stały. Ten plik cookie jest przechowywany do czasu zmiany ustawień użytkownika dotyczących korzystania z plików cookie.
  Ten plik cookie służy do śledzenia ruchów i działań użytkownika.

  Name: Reklamy LinkedIn
  Kategoria: Plik cookie stron trzecich
  Typ: Stały. Ten plik cookie jest przechowywany do czasu zmiany ustawień użytkownika dotyczących korzystania z plików cookie.
  Ten plik cookie służy do śledzenia ruchów i działań użytkownika.

 • Ochrona danych osobowych

  Czy wdrożono środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych?

  Odpowiednio do stopnia poufności informacji utrzymujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i/lub fizyczne zabezpieczenia oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przekazanych danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, ponieważ żadna transmisja ani przechowywanie danych w formie elektronicznej nie są całkowicie bezpieczne. W przypadku zgłoszenia incydentu mającego wpływ na Twoje dane osobowe zbadamy je i dotrzymamy wszelkich obowiązujących przepisów sprawozdawczych.

 • Prawa użytkownika

  Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

  Jak wspomniano powyżej, użytkownik może zrezygnować z podawania informacji, jednak może to ograniczyć użyteczność witryny Hunter.com. W zależności od okoliczności użytkownik ma prawo:

  • Wnioskować o dostęp do wszelkich danych osobowych użytkownika, które posiadamy;
  • Sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych do celów marketingu bezpośredniego;
  • Wnioskować o wprowadzenie zmian lub aktualizacji posiadanych przez nas danych użytkownika;
  • Wnioskować o usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania w określonych, ograniczonych sytuacjach;
  • Wnioskować o przekazanie swoich danych osobowych innej organizacji w formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  • Sprzeciwiać się każdej decyzji, która wpływa na niego w istotny sposób, podejmowanej wyłącznie przez komputer lub inny zautomatyzowany proces; i/lub
  • Składać skargi do lokalnego organu ochrony danych.

  Jeśli użytkownik chce omówić przysługujące mu prawa lub z nich skorzystać, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych przez lokalne prawo, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności. Odpowiemy na to zgłoszenie w odpowiednim czasie i w terminach określonych przez obowiązujące prawo.

 • Dane remarketingowe

  Informacje o remarketingu stron trzecich

  W celu wyświetlania naszych reklam w Internecie korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, takich jak Google. Ci zewnętrzni dostawcy, korzystając z plików cookie, wyświetlają reklamy na podstawie wcześniejszych wizyt osób na naszej stronie internetowej. Możesz zrezygnować z używania plików cookie przez Google, wchodząc w Ustawienia reklam Google.  Alternatywnie możesz zrezygnować z używania plików cookie przez zewnętrznego dostawcę, odwiedzając  stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

 • Linki do innych stron

  W naszej witrynie internetowej i innych kanałach komunikacyjnych używamy linków do innych witryn internetowych, takich jak sieci społecznościowe lub partnerzy, którzy używają naszych znaków logo w ramach umów o współpracy pod jedną marką (co-branding). Hunter Engineering nie ponosi odpowiedzialności za powiązane usługi w zakresie, w którym usługi te nie są świadczone przez firmę Hunter Engineering ani za żadne treści zamieszczone w tych witrynach internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z witryn i usług internetowych stron trzecich i tam udostępnia swoje dane, obowiązują warunki użytkowania i Polityka prywatności dostępne na tych stronach. Przed przesłaniem danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności witryn, które odwiedzasz.

 • Użytkownicy międzynarodowi

  Niniejsza witryna internetowa jest udostępniana z obszaru Stanów Zjednoczonych i wraz z naszymi usługami podlega prawu Stanów Zjednoczonych, w tym prawu regulującemu prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych. Użytkownik, korzystając z naszych usług, przekazuje swoje informacje firmie Hunter Engineering w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z usług lub przekazując nam swoje informacje za pośrednictwem usług, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych oraz na przetwarzanie przez nas danych użytkownika zgodnie z przepisami obowiązującymi w USA.

 • Warunki użytkowania

  Warunki użytkowania, powiadomienia i zmiany

  Jeśli użytkownik decyduje się odwiedzić witrynę Hunter.com, jego wizyta i wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszej Polityce prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące prywatności w witrynie Hunter.com, prześlij ich dokładny opis na adres webmaster@hunter.com, a my postaramy się rozwiązać ten problem. Niniejsza Polityka prywatności podlega okresowym modyfikacjom i aktualizacjom. Na początku Polityki informujemy o tym, kiedy została ona ostatnio zaktualizowana lub zmodyfikowana. Wszelkie zmiany będą obowiązywały natychmiast po opublikowaniu, chyba że wskazano inaczej. Jeśli zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą miały fundamentalny wpływ na charakter przetwarzania lub w inny sposób będą mieć istotny wpływ na użytkownika, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić użytkownikowi skorzystanie z przysługujących mu praw.

 

 

Webmaster

Hunter Engineering Company

Bridgeton, MO 63044

+1-800-448-6848

privacy@hunter.com

 

W celu zapewnienia jak najlepszego wrażenie z użytkowania, ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać informacje na temat plików cookie i sposobu ich używania, zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami użytkowania.